İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Çankiri Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Misyon ve Vizyon

Misyon

Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak;

Görev aşkıyla çalışan personelini sürekli eğiterek ve bilgi ile donatarak verimliliği arttırmak, Kaliteyi yükseltmek, Katılımcılığı ön planda tutarak hizmeti geniş bir çevreye yaymak İl genelinde afet ve acil durum risklerini belirlemek,Planlı kentleşme ve yerleşme için afet ve acil durum hizmetlerini düzenleyici ve  denetleyici bir yaklaşımla yapmak, Afet zararlarını azaltmak için uzman ve eğitimli kadrosu ile afet öncesi, sırası ve sonrası gerekli önlemleri almak, halka ulaşmak, Afet ve acil durumlara ilişkin düzenlenecek eğitim ve tatbikatlar yardımıyla toplumda afet bilincini oluşturmak ve  çağdaş bir Afet ve Acil Durum  Yönetimi Modeli oluşturmaktır.

Vizyon

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında ilimizin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirleyerek afet riskini en aza indirmek, Tüm tehlike ve risklere karşı duyarlı, yerleşim alanları ve güvenli yapılaşmanın sağlanmasında uzman kadrosuyla düzenleyici, denetleyen, rehberlik eden, politika ve stratejiler üreten, bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk çerçevesinde yasalara ve ahlak kurallarına uygun, katılımcı, bilimsel ve yenilikçi yaklaşımlar kullanıp toplum yararını ve önceliklerini gözeterek, hesap verebilir nitelikli hizmet sunan, bir kurum olmak